Dự án

Africa Factory

Diện tích: 6.800m2

Khách hàng: Africa

Quốc gia: Africa

Nhà Xưởng May Mặc Pousung BK06

Diện tích: 38.400m2

Khách hàng: Đài Loan

Quốc gia: Việt Nam

Trường học PG 15 tầng

Diện tích: 6.000m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

Nhà máy Thilawa

Diện tích: 8.260m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà máy Kurabe Việt Nam

Diện tích: 10.088m2

Khách hàng: Nhật Bản

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy may mặc Pathien

Diện tích: 9.200m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Bệnh viện MCDC

Diện tích: 7.300m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy hóa chất Winfield

Diện tích: 2.520m2

Khách hàng: Nhật Bản

Quốc gia: Việt Nam

Trung tâm y tế ACE 7 tầng

Diện tích: 84.000m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy I&H

Diện tích: 4.950m2

Khách hàng: Nhật Bản

Quốc gia: Myanmar

Tòa nhà văn phòng Chin Corp

Diện tích: 2.873m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Trung tâm thương mại VA 6 tầng

Diện tích: 3.150m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy bao bì

Diện tích: 11.200m2

Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy thép Pomina

Diện tích: 3.000m2

Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà Kho Armo

Diện tích: 4.700m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Toàn nhà 2 tầng Tulip

Diện tích: 3.078m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy giày Dona

Diện tích: 6.200m2

Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy Beer Kirin

Diện tích: 3.750m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà xưởng Farmer Choice

Diện tích: 1.500m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà máy gỗ You Hao

Diện tích: 4.374m2

Khách hàng: Trung Quốc

Quốc gia: Việt Nam

Silo

Diện tích: 1.863m2

Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà máy giày Pousung

Diện tích: 17.640m2

Khách hàng: Đài Loan

Quốc gia: Việt Nam

Nhà Xưởng May Mặc POUSUNG BB12

Diện tích: 6.320m2

Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy Marubeni

Diện tích: 1.450m2

Khách hàng: Nhật Bản

Quốc gia: Việt Nam

Đối tác của chúng tôi

CT
Hempel
Blaklader
MCDC
BacViet
BIDV
Ton Dong A
Ton Hoa Sen