Dự án

Nhà Kho Armo

Diện tích: 4.700m2| Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Toàn nhà 2 tầng Tulip

Diện tích: 6.200m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Philippines

Nhà máy giày Dona

Diện tích: 6.200m2| Khách hàng: Dona

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy Beer Kirin

Diện tích: 3.750m2| Khách hàng: Taisei

Quốc gia: Myanmar

Nhà xưởng Farmer Choice

Diện tích: 1.500m2| Khách hàng: Trung Quốc

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy gỗ You Hao

Diện tích: 4.374m2| Khách hàng: Trung Quốc

Quốc gia: Việt Nam

DỰ ÁN SILO

Diện tích: 1.863m2| Khách hàng: Myanmar

Quốc gia: Myanmar

Nhà máy giày Pousung

Diện tích: 17.640m2| Khách hàng: Đài Loan

Quốc gia: Việt Nam

Nhà Xưởng May Mặc

Diện tích: 6.320m2| Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy Marubeni

Diện tích: 1.450m2| Khách hàng: Marubeni

Quốc gia: Việt Nam

Nhà máy TE-Enrich

Diện tích: 3.318m2| Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Digos City Hall Building

Diện tích: 6.000m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

Tòa nhà DOH

Diện tích: 7.210m2| Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

Đối tác của chúng tôi

CT
Hempel
Blaklader
MCDC
BacViet
BIDV
Ton Dong A
Ton Hoa Sen