Projects

Nhà máy TE-Enrich

Diện tích: 3.318m2

Khách hàng: Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Digos City Hall Building

Diện tích: 6.000m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

Tòa nhà DOH

Diện tích: 7.210m2

Khách hàng: Philippines

Quốc gia: Phlippines

OUR PARTNERS

CT
Hempel
Blaklader
MCDC
BacViet
BIDV
Ton Dong A
Ton Hoa Sen