Phát triển mạnh mẽ - Không ngừng sáng tạo - Chất lượng an toàn
Phát triển mạnh mẽ - Không ngừng sáng tạo - Chất lượng an toàn

Chính sách OHSC

Công ty luôn đặt lên hàng đầu và tuân thủ những Quy Định hiện hành về An Toàn Lao Động, Bảo Vệ Môi Trường trong hoạt động của doanh nghiệp

Công ty đã và đang đặt mục tiêu hàng đầu là cung cấp cho khách hàng sản phẩm có giá trị tối ưu nhất cả vế mặt hữu dụng và tính thẩm mỹ để không ngừng vươn tới các khách hàng tiềm năng

Để hiện thực hóa ước muốn của mình, chúng tôi cam kết sẽ duy trì Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, không ngừng cải tiến tính năng hiệu quả mà hệ thống đem lại.